Yaşamkent Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Yaşamkent Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu şahsın evi üzerine haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi ya da vekaleti olanın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından mülkün bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üzerine koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatlığı altta daha detaylı anlatacağımız belirli koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunmak, haciz kalkması, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsil ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığı ile ev üzerine koyulan haciz borcun hepsinin yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydı konduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi mevzusunda yol göstermektedir. Haczin konulduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işli faizi, geri ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanması için başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belirlenen tutarın icradaki vezneye yatırılması ile icra tapuya müzekkere yazarak gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borcu olan kişi haciz mevzusu ödeyeceği miktarı belli başlı süre içerisinde veya belirli vadelerle ödeyebileceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi konu olabilir. Güncel husus adına icraya başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucu tapuya müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kaldırılması

İİK'de mülklerin haciz durumunda alacaklı kişinin satış isteme süresini 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmazsa taşınmaz üzerindeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu kişi, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu taraf ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın hepsini vezneye depo edip mülk üstündeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

haricen tahsilat yahut alacaktan feragat

Alacağı olan taraf ya da vekili borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise mülk üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size asgari süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP