Yaşamkent İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Yaşamkent İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Takip işlemi kesinleştikten sonra borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı şahıs veya vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle konulmaktadır. Bununla beraber daire tarafınca müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine koyulan mevcut haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli şartların var olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, kararın düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilden feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçluya mevcut borcun ödenmesi ile haczin kaldırılması kapsamında destek sağlamaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek ilgili makama evrakın işlenen faizi, ödemesi ve vekillik ücretinin ayarlanması için başvuruda bulunulur. Mevcut durumun üzerine belirlenen tutarın icra ödeme noktasına yatırılmasıyla icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borçlu şahıs veya kurum, haciz konusu borcunu belirli zaman içinde veya belirli vadelerle yatıracağını taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Mevcut husus için ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Öte yandan atlanmamalıdır ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün gerçekleştirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşmesi Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczedilmesinde alacaklı tarafın satış talebinde bulunma süresi 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılacak olan haciz kaldırma dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açılabilmektedir. Benzer bir olayda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun bütününü vezneye depo edip taşınmazdaki haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil veya alacaktan feragat

Alacaklı kişi yahut vekaleti olan taraf ödemeyi tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP