Yaşamkent Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Yaşamkent Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçluya alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu şahsın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirli olan zaman aralığı içinde borçlu kendisine iletilen ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklıya borcun bütününü ödemezse haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Bu duruma ilaveten haciz konusu mallar adına alacaklı olan şahıs bir yıl içinde satış talebinde bulunmazsa bahse konu haciz kendi kendine ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki kişi mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. İşinde profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan kişinin talebi ile borçlu olanın varlığına el koyulduktan sonra borçlu olan kişi tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen adımları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kalkması için öncelikli olarak haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen detaylar bağlamında eğer ki borç bütün dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu tarafın veya borçlu kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek adına hacze konu malın satışının alacaklı olan kişi tarafından talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer şartlar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılacaktır. Eğer alacaklı şahıs satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talepler reddedilecektir. Borçlu olan tarafın vereceği taahhütle dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilmektedir. Fakat şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapis cezasına mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı olan taraf her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma uygulaması neticesinde olası bir adaletsizliğe uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri en az süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP