Yenikent Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇kent Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçluya zararına icra takibi başlangıcından sonrasında şahsın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşen icra takibine karşı alacağı olan kişinin isteği ile borcu olan tarafın adına kaydı olan araç üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan araç için satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan arabayı alan kişi vasıta üzerindeki hacizden haberdar olmaktadır. Aracı satın alır iken araç üstündeki hacziyle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan taraf bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, hacizli aracın satışını engellemek adına en doğru ve pratik alternatifleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra evrakında yer alan giderler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkabilmektedir. Lakin araç üstündeki hacizlerin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icradaki görevlinin bir hatasından kaynaklı olabilmektedir. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp araç üzerindeki haczin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun yanlışlarını daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir olumsuz sonuç ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakları saklıdır. Alacaklı tarafla anlaşma sağlanarak da araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız durumlara ek olarak vasıtaya haciz konulduktan sonrasında altı ay içerisinde alacaklı olan kişi hacizli taşınır hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satılabilmesi resmi müddet içinde istenmez veya talep geri alınarak da resmi müddette yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Hacizli aracın satışının yapılabilmesi yönünde istek bir defa geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, daireyle yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalktığının tespiti durumunda, sicili tutan idarece haciz şerhi terkin edilir ve süreç ilişkili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan taraf mevcut vasıtaya uygun olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi bütün giderlerden görevli olmaktadır. Son olarak da şayet borçlu olan taraf kesinleşen takipte borçlu olan taraf olmadığını düşünüyor ise menfi tespit davası açabilir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar için karmaşık ve zorlayıcı olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi minimum zaman içerisinde en pratik yöntemler ile neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP