Yenikent Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇kent Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut yere haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan kişinin arazisinin üstüne alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğünce haczedilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içinde borçlu kişi kendisine gönderilen ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediğinde takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf ödeneği tahsil etmek için haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet ilgili taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklıya borcun bütününü ödemediğinde haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ek haciz mevzusu mallar için alacaklı taraf 1 yıl içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. Aşağıda oldukça detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; ilgili kişi arsası üzerine haciz koyulacağını veya hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Karşıt durumda arsanın satışını arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış süreci neticelendirilemeyecektir. Bu sebeple alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi hayata geçirerek mağduriyetinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan şahsın veya kuruluşun üstünde yer alan arazisine icra dairesince haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan kişinin, arsası üzerine konmuş haczin yok edilmesi için belirli adımları yerine getirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler bağlamında eğer borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın veya borçlu olan tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunmamaktadır. Fakat es geçmemek lazımdır ki haczin kalkmasını istemek adına haciz konusu arsanın satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar hayata geçmişse o yerdeki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep yok sayılacaktır. Borçlu kişinin vermesi zorunlu taahhütle de arsanın üzerinde mevcut olan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Fakat kişi taahhüt verdiği zaman aralığında uymazsa hapse tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara buna ek haciz isteğinde mevcut olan alacaklı her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda olası bir adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir uygulamalarla çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP