Yenikent Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇kent Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu kişinin mülkü üzerine haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi veya vekilin isteği üzerine icra tarafınca taşınmazın bulunduğu konumdaki tapuya kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Ev üzerine koyulan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin düşmesi, ispat tespit davası, haricen tahsilat veya alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığıyla taşınmaz üstüne konulan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtları konulduğunu belirleyip borçluya borcun ödenmesi ile haciz kalkabilmesi mevzusunda yardımcı olmaktadı. Haczin konulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne dosyanın işli faizi, masrafı ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan tutarın icra veznesine yatırılmasıyla icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alıp taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma anlaşmasına varılması

Borcu olan kişi haciz konusu ödeyeceği borcu belli süre içinde yahut belirli vadeler ile yatırabileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olur. Bu konu için icraya talepte bulunulmalıdır. İstek sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın yatırılmaması değil verilen sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz kalkması

İİK'de taşınmazların haciz halinde alacaklı tarafın satış isteme zamanını bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kalkar.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu kişi, icra takibinde borçlu taraf olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borcu olan taraf yahut ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun tamamını icradaki vezneye depolayıp ev üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilir.

ilaveten tahsilat veya alacaklardan feragat

Alacağı olan taraf ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icraya beyan ederse taşınmaz üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman zarfı içinde en güvenilir tekniklerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP