Yenikent İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇kent İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonra borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı veya vekaleti olan kişinin isteği üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile konulmaktadır. Aynı zamanda daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda oldukça ayrıntılı anlatacağımız belli koşulların varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, kararın düşmesi, menfi tespit davası, hariç olarak alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa mevcut borcun ödenmesiyle haciz kaldırılması bağlamında destek olmaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş faizi, masrafı ve vekillik ödeme tutarının toplanması için başvuruda bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belli olan tutarın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borçlu taraf veya kuruluş, haczin konusu borcunu belirli süre içerisinde veya belirli süreler ile yatıracağını garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi söz konusu olabilir. Bu konu adına ilgili müdürlüğe başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Aynı zamanda atlanmamalıdır ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün gerçekleştirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin geçersiz olması Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczi durumunda alacaklı olan tarafın satış talep etme zaman zarfı bir yıl olarak belirlidir. Bu zaman içinde alacaklı kişi satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haciz düşürme dilekçesiyle birlikte mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup mevcut borcun hepsini vezneye depo ederek ev üzerindeki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragat

Alacaklı olan şahıs yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat edebileceğini icraya beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP