Yenikent Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇kent Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklının isteği ile borçlu kişinin taşınmazları üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirli zaman içerisinde borçlu olan şahıs kendisine gönderilen ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki şahıs haciz işlemi başladıktan sonra alacaklıya borcun hepsini ödemez ise haciz işlemi gerçekleşmektedir. Buna ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı olan kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahse konu haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olmaktadır. Alt kısımda oldukça ayrıntılı anlatacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki taraf mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebi ile borçlunun mallarına el konulduktan sonra borçlu tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirli uygulamaları yerine getirmelidir. Haczin kalkması adına öncelikle haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen ayrıntılar doğrultusunda eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin yahut borçlu kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı olan şahıs tarafınca talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer ki şartlar gerçekleşmiş ise tapunun haczi kaldırılabilir. Şayet alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan talepler red alacaktır. Borçlu kişinin vereceği taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Fakat şahıs taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan şahıs her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilir. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir hak kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından destek alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari süre içinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP