Yenimahalle Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇mahalle Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan kişi zararına icra takibi başlatıldıktan sonrasında kişinin taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olur. Kesinleşen icra takibince alacaklı tarafın isteğiyle borçlunun adına kaydı olan vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonrasında hacizli araç için satış isteyerek alacağına ulaşır. Haczi olan arabayı alan taraf vasıta üzerindeki haczinden haberdar olmaktadır. Arabayı satın aldığında vasıta üstündeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçluya bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, hacizli aracın satışını önlemek için en pratik ve doğru seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde mevcut olan haciz icra evraklarında bulunan giderler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkmaktadır. Yine de araba üzerindeki haczin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanlışından dolayı olabilmektedir. İcraya mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp vasıta üstündeki var olan hacizlerin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun hatasını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir olumsuz netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakları gizlidir. Alacaklı olan kişiyle anlaşarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilir. Bahsettiğimiz durumlara ek olarak arabaya haciz koyulduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan mal kapsamında satış istemelidir. İİK'de bu durum şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satılması resmi zaman içinde istenmez veya talep geri alınıp da resmi müddette yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan vasıtanın satılabilmesi kapsamındaki istek bir defa geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, daireyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilişkili icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gereğince hacizlerin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı o vasıtaya uygun olarak, haczin konulması ve korunması gibi bütün giderlerden görevli olmaktadır. Son olarak da şayet borçlu olan kişi kesinleşmiş icra takibinde borçlu olan kişi olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma süreci kişiler için karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi en az süre içerisinde en pratik teknikler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP