Yenimahalle Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇mahalle Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleşince borçlu kişinin taşınır ve taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilir. Araç hacziyse kişinin üstüne kaydı bulunan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu araçlara haciz koyulması işlemidir. Alacaklıdan iletilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip kabul edilmiş ise alacaklı taraf borçlu kişi adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talep edebilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz bu tarz bir durumun varlığı halinde tarafa en çabuk ve hukuka uygun bir yapıda hizmet verip söz konusu problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru uygulamaları tercih ederek şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 farklı özellikte kaldırır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleriyle ve mevcut ise ceza koşullarıyla beraber ödendiğinde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan icraya yapılması gerekir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulmasının belirlemesi: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haciz, icradaki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucu yapılmış olabilir. Bu tarz bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı verilip haciz kaldırılır. İlgili daire bu dilekçeyi reddeder ise en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve yanılgının olduğuna kanaat getirirse haciz ivedilik ile kaldırılmaktadır.
  • Borçlu taraf ve alacağı olan tarafın anlaşarak haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı taraf ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı olan şahsın talebiyle vasıta üstündeki haciz kaldırılır.
  • Haczin süre sebebiyle kalkması: İİK’ye uygun olarak taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı satış istemelidir. Fakat alacaklı şahıs bu zaman zarfı içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davası ile borçlu taraf olarak adlandırılan tarafın borcu bulunmadığında karar verilir ise araç üzerindeki haciz kalkar.

Tüm mevcut konular incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan herhangi bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içerisinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP