Yenimahalle Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇mahalle Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklının isteğiyle borçlu kişinin arazisinin üstüne alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zamanlar içinde borcu olan kişi kendisine gönderilen ödeme buyruğuna kuralına uygun itiraz etmediğinde takip mutlak olur. Alacaklı taraf ödemesini tahsil etmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet ilgili kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını ödemediğinde haciz uygulaması gerçekleştirilir . Buna ek olarak haciz mevzusu mallar için alacaklı kişi bir sene içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kalkacaktır. Alt kısımda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; kişi taşınmazı üstüne haciz koyulacağını yahut haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi halde yerin satış işlemini arsa alıcısının izni olmadığı durumda satış süreci sonuçlandırılamayacaktır. Bu sebeple alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun biçimde sürecinizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlığı çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteği ile borçlu şahsın yahut şirketin üstünde mevcut olan yerine icra dairesince haciz şerhi koyulmasından sonra borçlunun, yeri üzerine konmuş haczin yok edilmesi adına belli aşamaları yerine getirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar kapsamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın yahut borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlu olan kişinin vermesi gerekli taahhütle de arsanın üzerinde bulunan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Fakat ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zamana uyum sağlamaz ise hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı taraf her zaman haczin yok edilmesi talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi haksızlığa uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en kalıcı yöntemler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP