Yenimahalle Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇mahalle Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu olan şahsın mülkü üzerine haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacaklı ya da vekaleti olanın talebi üzerine icra tarafınca evin bulunduğu lokasyondaki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Ev üstüne konan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin düşmesi, menfi tespitinin davası, haricen tahsil veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile gayrimenkul üzerine konan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtları konduğunu belirleyip borçluya tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılması alanında yol göstermektedir. Haczin konduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işli faizi, masrafı ve vekalet ödemesinin hesaplanması adına başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan tutarın vezneye yatırılmasıyla icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ev üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borcu olan kişi haciz konusu olan ödeyeceği miktarı belli başlı zaman içinde yahut bazı vadelerle yatırabileceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Güncel husus için icraya başvuruda bulunulmalıdır. Talep sonucu tapuya müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin kaldırılması

İİK'de gayrimenkullerin haciz halinde alacaklının satış isteme zamanını 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise taşınmaz üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kalkar.

  • ispat tespit davası

Borcu olan taraf, icrada borçlu taraf olmadığı savunmasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir halde borcu olan kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup ilgili borcun hepsini vezneye depo ederek ev üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilir.

haricen tahsilat veya alacaklardan feragat

Alacağı olan taraf veya vekaleti olan kişi borcu aldığını veya alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne beyan ederse mülk üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size asgari zaman içerisinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP