Yenimahalle İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇mahalle İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı taraf veya vekil şahsın talebi üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle koyulur. Ayrıca icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca alt kısımda çok daha detaylı anlatacağımız belirli durumların varlığına dikkat edilir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunması, kararın düşmesi, ispat davası, hariç olarak alacak ve tahsilden feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının koyulduğunu belirleyerek borçluya borcun yatırılmasıyla haczin kaldırılması konusunda destek olmaktadır. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek icraya mevcut evrakın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekillik ödemesinin toplanması için talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üstüne belirli miktarın icra veznesine ödenmesiyle icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu olan şahıs ya da kurum, haciz konusu borcunu belli zaman içerisinde veya belli vadelerle yatıracağını taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi bahis konusu olabilir. Bu konu için ilgili müdürlüğe talepte bulunulur. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün gerçekleştirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • haczin düşmesi Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczedilmesinde alacaklı kişinin satış isteme müddeti 1 yıl olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı şahıs satış başvurusunda bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi kalkar ve müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılacak olan haciz kaldırma dilekçesiyle birlikte ilgili kuruma koyulan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir. Benzer bir senaryoda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun tamamını icra veznesine depo ederek ev üzerindeki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak ya da tahsilden feragat etmek

Alacaklı şahıs ya da vekaleti olan kişi borcu tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru tekniklerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP