Yenimahalle Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇mahalle Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı tarafın talebi ile borçlunun gayrimenkulleri üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İİK'de belirli olan zaman aralıkları içinde borcu olan kişi kendisine gönderilen ödeme buyruğuna karşı gelmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan kişi ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olana borcun bütününü ödemezse haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Buna ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı olan taraf bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa sözü edilen haciz kendiliğinden yok olmuş olmaktadır. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki kişi tapusu üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan şahsın talebi ile borçlu olan tarafın varlığına el koyulduktan sonra borçlu kişi tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilmiş olan uygulamaları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan ayrıntılar ışığında eğer borç bütün dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın ya da borçlu olanın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı olan taraf tarafından talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra şayet koşullar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer ki alacaklı taraf satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talepler red alacaktır. Borçlu kişinin vereceği taahhütle dahi tapu haczi kaldırılabilmektedir. Fakat şahıs taahhüt ettiği süreye uyum sağlamazsa hapse mahkum edilmektedir. Bunlara ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı daima haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler bağlamında belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma uygulaması neticesinde olası bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından destek alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içerisinde en doğru yöntemler ile neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP