Yenişehir Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇şehi̇r Araba Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı tarafından borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlangıcından sonrasında şahsın taşınır mallarına dahi haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşen icra takibince alacaklı olan şahsın talebi ile borcu olan şahsın ismine kaydı olan vasıta üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonra haczi olan vasıta için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Hacizli arabayı alan kişi araç üzerindeki haczinden haberdar olur. Aracı satın alır iken araç üzerindeki hacizle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu benzeri bir durumda yol göstermekte, hacizli arabanın satılmasını engellemek adına en pratik ve doğru seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra evrakında mevcut olan masraflar ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin vasıta üzerindeki mevcut hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir hatasından ötürü olabilmektedir. İcraya bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp vasıta üstündeki var olan hacizlerin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icradaki görevlinin yanılgısını daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakkı saklıdır. Alacaklı olan tarafla anlaşarak da araç üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Bahsettiğimiz senaryolara ek olarak araca haciz koyduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı hacizli mal hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şöyle hüküm altına alınmıştır. Bir malın satılması resmi zaman içerisinde istenmez ya da istek geri alınarak da resmi zamanda yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan taşınırın satışının yapılabilmesi kapsamındaki istek bir defa geriye çekilebilir. Haczedilen kanuni sicile kayıtlı malların, daireyle yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalkmasının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve uygulama alakalı icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gereğince hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs o araca uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri bütün masraflardan sorumlu olabilmektedir. Son olarak şayet borçlu kesin olan icrada borçlu olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilir. Bütün bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karışık ve zorlayıcı olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman içerisinde en kalıcı teknikler ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP