Yenişehir Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇şehi̇r Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir şahsa yönelik icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olanın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankadaki hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilir. Araç hacziyse kişinin üstüne kaydı bulunan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu araçlara haciz konması uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından iletilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takibi kabul edilmişse alacağı olan şahıs borçlu taraf adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun varlığı halinde şahsa en pratik ve hukuka uygun bir özellikte destek sağlayarak mevzu bahis problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak için branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa uygulamaları seçip kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 seçenekli şekilde kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takip edilmesine konu edilen borç bütün faizleriyle ve mevcutsa ceza koşulları ile beraber ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan icraya yapılması şarttır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayıp tarafı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulmasının tespiti: Araç üstüne koyulmuş olan araç haciz, dairedeki memurların yanlışı sonucunda yapılmış olabilir. Bu tarz bir halde haciz koyan icraya itiraz dilekçesi verilerek haciz kaldırılır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddettiğinde en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve herhangi bir yanılgının olup olmadığında kanaat geliştirirse haciz hemen kalkar.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı kişi anlaşarak kaydı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı taraf ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı olan şahsın talebiyle vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin zaman aşımı sebebiyle düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı satış talep etmelidir. Şayet alacaklı şahıs bu süre içerisinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilir.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davası ile borcu olan taraf olarak gösterilen kişinin borçlu olmadığına karar onanır ise araç üstündeki haciz kalkar.

Tüm bu hususlar incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak herhangi bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP