Yenişehir Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇şehi̇r Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut yere haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı tarafın isteğiyle borçlunun arsasının üzerine alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan zamanlar içinde borçlu taraf kendine iletilen ödeme buyruğuna usulüne göre itiraz etmediğinde takip mutlak olur. Alacaklı kişi alacağını tahsil etmek adına haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet ilgili kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını yatırmadığındaysa haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ek haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı 1 yıl içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . Aşağıda oldukça detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili kişi arazisi üzerine haciz konulacak ya da haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Zıt halde arsanın satış işlemini arsa alıcısının onayı olmadığı ihtimalde satış uygulaması gerçekleştirilemeyecektir . Bu yüzden alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlığı sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının isteğiyle borçlu olan şahsın veya şirketin üstünde bulunan yerine icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu olanın, arazisi üzerine konmuş haczin kaldırılması için belirli uygulamaları yerine getirmesi zorunludur. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen bilgiler bağlamında şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun yahut borçlu kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunamamaktadır. Buna rağmen es geçmemek lazımdır ki haczin kalkmasını istemek için haciz konusu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet şartlar hayata geçmiş ise arsadaki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep yok sayılacaktır. Borçlunun vereceği taahhüt ile de arazinin üstünde mevcut olan tapunun haczi kaldırılabilir. Fakat ilgili taraf taahhüt verdiği zaman kısıtlamasına uymazsa hapse (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ek haciz isteğinde mevcut olan alacaklı daima haczin kalkması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde olası bir hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en hızlı yöntemler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP