Yenişehir Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇şehi̇r Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu kişinin mülkü üstüne haciz istenebilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi yahut vekaleti olanın talebi doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca gayrimenkulün bulunduğu lokasyondaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üstüne konulan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunmak, haczin düşmesi, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsil ve alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ev Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla mülk üstüne koyulmuş olan haciz borcun bütününün ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa borcun ödenmesi ile haciz kalkabilmesi kapsamında yol göstermektedir. Haczin konduğu dosya öğrenilip icraya dosyanın işlemiş faizi, geri ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanması adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenen borcun icra veznesine yatırılmasıyla icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere yazıp gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu taraf haciz konusu ödeyeceği miktarı belli başlı süre içerisinde yahut bazı vadeler ile ödeyeceğini garanti ederse ev haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi konu olur. Bu husus adına icraya talepte bulunulmaktadır. İstek sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kalkması

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi halinde alacaklının satış isteme süresini bir sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman zarfı içinde alacaklı satış başvurusunda bulunmaz ise ev üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borcu olan kişi, icra takibinde borçlu olmadığı savunmasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir halde borçlu veya ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup ilgili tutarın bütününü icradaki vezneye depolayıp taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

haricen tahsilat yahut alacaklardan feragat etmek

Alacaklı yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise gayrimenkul üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri asgari süre içinde en doğru tekniklerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP