Yenişehir İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Yeni̇şehi̇r İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonrasında borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan taraf veya vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Öte yandan daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılan müzekkere ile konulan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konulan haczin kaldırılması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda çok daha detaylı anlatacağımız belli durumların var olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, mevcut haczin düşmesi, ispat davası, ek olarak tahsilat ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa borcun yatırılmasıyla haczin kalkması bağlamında yol göstermektedir. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne mevcut evrakın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekillik ödeme tutarının ayarlanabilmesi için başvuruda bulunulmalıdır. Mevcut durumun üzerine belli olan tutarın icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu taraf ya da kuruluş, haciz konusu borcunu belli süre içerisinde yahut belli süreler ile ödeyebileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile haczin kalkması mevzu bahis olabilir. Bu husus adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin kalkması Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczedilmesinde alacaklı tarafın satış talep etme müddeti 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı olan şahıs satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz düşer ve müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılacak olan haczi kaldırma dilekçesi ile birlikte ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Benzer bir olayda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup borcun tamamını icra ödeme noktasına depo edip konuttaki mevcut haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan feragat edebileceğini icraya beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP