Yıldırım Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Yıldırım Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu zararına icra takibi başlatıldıktan sonra kişinin taşınabilir mallarına dahi haciz söz konusu olmaktadır. Kesin olan icra takibince alacaklı olan şahsın talebi ile borçlu kişinin ismine kayıtlı olan araba üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan vasıta adına satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan aracı alan kişi vasıta üstündeki hacizden haberdar olabilir. Aracı satın alır iken araba üzerindeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçluya böyle bir olayda yol göstermekte, haczi olan aracın satılmasını engellemek için en pratik ve doğru alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üzerinde mevcut olan haciz icra dosyasında mevcut olan masraflar ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkmaktadır. Yine de vasıta üzerindeki mevcut haczin kalkmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir yanılgısından kaynaklı olabilir. İcraya mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp araç üstündeki var olan haczin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra memurunun hatalarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapabilme hakkı gizlidir. Alacaklı olan tarafla anlaşarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Örneklendirdiğimiz senaryolara ilave olarak arabaya haciz koyduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan kişi hacizli mal kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut durum şu şekilde hüküm altına alınır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni müddet içerisinde istenmez ya da istek geri alınarak da kanuni zamanda yenilenmez ise mevcut mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan aracın satılabilmesi kapsamındaki istek bir kere geri çekilebilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, daireyle yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve uygulama alakalı icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan hacizlerin kalkmasına neden olan alacaklı olan şahıs o mala uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası gibi bütün masraflardan görevli olabilmektedir. Son olarak şayet borçlu olan taraf kesinleşen icrada borçlu olan taraf olmadığını düşünüyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma süreci kişiler için karışık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizi minimum zaman içerisinde en güvenli yöntemler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP