Yıldırım Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Yıldırım Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa karşı icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan şahsın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankadaki hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı bulunan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu araçlara haciz konması işlemidir. Alacaklı tarafından gönderilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip edilmesi onanmışsa alacaklı taraf borçlu adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun var olması halinde şahsa en iyi ve hukuka uygun bir yapıda destek vererek mevzu bahis problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak için branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru yolları seçip tarafı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş farklı şekilde kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleriyle ve var ise ceza koşullarıyla birlikte ödendiğinde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili daireye yapılması lazımdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak tarafı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının saptaması: Vasıta üzerine koyulan araç haciz, icradaki memurların yanlışı sonucu yapılmış olabilir. Benzeri bir olayda haciz koyan icraya itiraz yazısı yazılıp haciz kaldırılır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri tetkik eder ve yanılgıların olduğuna kanaat getirirse haciz hızlı bir şekilde kalkar.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı olan kişi anlaşma sağlayarak haciz kaydını kaldırması: Haczi koyduran alacaklı ile anlaşılması halinde alacaklının isteğiyle araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin süre nedeni ile kalkması: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilen malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacağı olan şahıs satış istemelidir. Fakat alacağı olan kişi bu süre içinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan taraf olarak nitelendirilen kişinin borçlu olmadığına karar verilir ise araç üstündeki haciz kalkmaktadır.

Tüm bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan muhtemel bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP