Yıldırım Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Yıldırım Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Mevcut yere haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borcu olan kişiye alacaklının talebi ile borçlu olanın arazisinin üzerine alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafından haczedilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan süreler içerisinde borçlu taraf kendine gönderilmiş olan ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı kişi ödeneği tahsil edebilmek için haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet ilgili taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun hepsini yatırmadığındaysa haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ilaveten haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı 1 yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı talep neticesinde söz konusu haciz ortadan kalkacaktır. Alt kısımda daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf arazisi üstüne haciz koyulacağını yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Karşıt halde arsanın satışını arsa alıcısının izni olmadığı takdirde satış uygulaması gerçekleştirilemeyecektir . Bu yüzden alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla pratik ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi hayata geçirerek mağduriyetinizi giderebilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebiyle borçlu olan kişinin veya kurumun üzerinde bulunan arazisine icra dairesi tarafınca haciz şerhi koyulmasından sonra borçlunun, arsası üstüne koyulmuş haczin kalkması için belli başlı uygulamaları hayata geçirmesi gereklidir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan detaylar eşliğinde eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin yahut borçlu olan tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunmamaktadır. Yine de unutulmaması gerekir ki haczin kaldırılmasını istemek için haciz konusu malın satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmiş ise arsadaki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuş ise durumlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep kabul görmeyecektir. Borçlu kişinin vermesi mecburi taahhüt ile de arsanın üstünde bulunan tapunun haczi kaldırılır. Fakat taraf taahhüt vermiş olduğu süre aralığına uymaz ise hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara Buna ek olarak haciz talebinde yer alan alacaklı kişi daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde olası bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenilir adımlar ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP