Yıldırım Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Yıldırım Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu şahsın mülkü üzerine haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi yahut vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından taşınmazın yer aldığı yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üstüne koyulmuş olan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha detaylı anlatacağımız bazı şartların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin düşürülmesi, ispat tespitinin davası, haricen tahsil ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Gayri̇menkul Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığıyla taşınmaz üstüne konan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılabilmesi mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu dosya öğrenilerek icraya dosyanın işli faizi, masrafı ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi için istekte bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan tutarın icra veznesine yatırılmasıyla icra müdürlüğe müzekkere yazıp ev üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borcu olan kişi haciz mevzusu ödeyeceği borcu belli başlı zaman içinde yahut belli başlı vadeler ile ödeyeceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokolle haczin kaldırılması konu olabilir. Bu husus için icraya başvuruda bulunulmalıdır. İstek sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haciz halinde alacaklının satış isteyebilme süresini bir yıl olarak belirlenmiştir. Güncel süre içinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmazsa gayrimenkul üstündeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borcu olan kişi olmadığı savunmasındaysa menfi tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borcu olan taraf ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup tutarın bütününü icradaki vezneye depolayıp ev üstündeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

haricen tahsil ya da alacaklardan feragat etmek

Alacaklı ya da vekili borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan vazgeçtiğini icraya beyan eder ise mülk üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içerisinde en güvenilir teknikler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP