Zeytinburnu Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Zeyti̇nburnu Araba Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan kişi tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlangıcından sonra şahsın taşınır mallarına da haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı olan tarafın isteği ile borcu olan kişinin adına kaydı olan araç üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli araba adına satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşır. Haczi olan aracı alan taraf vasıta üstündeki hacizden haberdar olur. Arabayı satın alır iken araba üzerindeki haciz ile beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan şahıs böyle bir durumda yardımcı olmakta, hacizli aracın satılmasını engellemek için en pratik ve doğru alternatifleri sunmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üstünde yer alan haciz icra evraklarında bulunan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkmaktadır. Lakin vasıta üzerindeki mevcut haczin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir yanlışından ötürü olur. İlgili makama bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak araç üstündeki mevcut haczin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra memurunun hatalarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir aksi sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakkı gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşma sağlanarak da araç üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Örneklendirdiğimiz durumlara ilave olarak arabaya haciz koyduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan kişi hacizli araba hakkında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu olay şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satılabilmesi kanuni zaman içerisinde istenmez ya da talep geri alınıp da kanuni zaman içinde yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli arabanın satışının yapılabilmesi bağlamındaki talep bir defa geri alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar neticesinde haczinin kalkmasının tespiti durumunda, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebep olan alacaklı olan taraf mevcut mala uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması gibi bütün giderlerden görevli olur. Son olarak şayet borçluya kesinleşmiş takipte borçluya olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilir. Bütün bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma süreci taraflar adına karmaşık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi en az zaman içinde en doğru teknikler ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP