Zeytinburnu Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Zeyti̇nburnu Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan şahsın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse tarafın üzerine kayıtlı olan ve taşınabilir niteliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu araçlara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından gönderilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi kesinleşmişse alacaklı taraf borçlu kişi adına kaydı bulunan motorlu vasıtaların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzer bir durumun varlığı halinde şahsa profesyonel ve hukuka uyumlu bir özellikte destek sağlayıp mevzu bahis problemi çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak için branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru yolları seçerek tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmaktayız.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 seçenekli yapıda kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu olan borç tüm faizleriyle ve mevcut ise ceza şartları ile birlikte ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili daireye yapılması gerekir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulduğunun belirlemesi: Vasıta üzerine koyulmuş olan araç haczi , dairedeki görevlilerin yanılgısı neticesinde yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir olayda haciz koyan ilgili daireye itiraz yazısı verilerek haciz kaldırılır. İlgili daire bu dilekçeyi reddeder ise en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve olası bir yanılgının olmasına kanıt geliştirirse haciz hemen kalkar.
  • Borçlu ve alacaklı şahıs anlaşma sağlayarak haczin kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşmaya varılması durumunda alacağı olan kişinin isteğiyle vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zamanlama nedeniyle düşmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilen malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacağı olan taraf satış istemelidir. Fakat alacaklı taraf bu zaman zarfı içinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan kişi olarak nitelendirilen şahsın borcu olmadığına karar onanır ise araç üstündeki haciz kalkar.

Tüm bu hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan olası bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış işlemi gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP