Zeytinburnu Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Zeyti̇nburnu Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçluya alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan tarafın arazisinin üstüne alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içerisinde borçlu taraf kendisine iletilen ödeme emrine usulüne uygun itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı kişi ödemesini tahsil etmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Eğer ilgili kişi haciz süreci başlangıcından sonra alacaklıya borcun tamamını ödemediği takdirde haciz süreci gerçekleştirilecektir . Ekstra olarak haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı 1 sene içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; kişi arsası üstüne haciz konulacak yahut haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Zıt durumda arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının onayı olmadığı durumda satış işlemi sonuçlandırılamayacaktır. Bu sebeple alanında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyeti sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteği ile borçlu şahsın ya da şirketin üzerinde mevcut olan arsasına icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, arsası üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirli adımları gerçekleştirmesi gereklidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde eğer borç tüm dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın veya borçlu olan kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunamaz. Yine de es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını istemek adına hacze konu malların satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer şartlar hayata geçmişse arsadaki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir . Borçlu olanın vermesi gerekli taahhütle de arazinin üzerinde bulunan tapunun haczi kaldırılır. Yine de taraf taahhüt verdiği süre aralığına uyum göstermez ise hapse tazyik mahkum edilecektir. Bunlara ekstra olarak haciz talebinde yer alan alacaklı daima haczin yok edilmesi talebinde bulunabilecektir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda olası bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en pratik yöntemler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP