Zeytinburnu Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Zeyti̇nburnu Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu olan tarafın evi üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi veya vekilin isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca taşınmazın yer aldığı yerdeki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Ev üzerine konulan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli koşulların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözünde bulunmak, haczin düşmesi, menfi tespit davası, ilaveten tahsilat veya alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile taşınmaz üzerine konan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye ilgili borcun yatırılması ile haciz kalkabilmesi hususunda yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belirlenen tutarın icra veznesine yatırılması ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borcu olan kişi haciz mevzusu ödeyeceği tutarı belli başlı zaman içerisinde yahut belirli vadeler ile ödeyeceğini garantisini verirse ev haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokolle haciz kaldırılması konu olabilmektedir. Güncel husus adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmaktadır. Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin kalkması

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi halinde alacaklı tarafın satış isteme süresini 1 yıl olarak belirlenmektedir. Güncel süre içerisinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmazsa mülk üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu kişi, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup ilgili borcun tamamını vezneye depolayıp ev üzerindeki haczin düşmesini talep edebilmektedir.

ilaveten tahsilat ya da alacaktan feragat

Alacaklı ya da vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini ya da alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne ifade ederse gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size asgari zaman zarfı içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP