Zeytinburnu İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Zeyti̇nburnu İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu olan tarafa ait iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı kişi yahut vekil kişinin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle koyulmaktadır. Öte yandan daire tarafınca müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine koyulan haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli koşulların varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin düşmesi, menfi tespit davası, ek olarak alacak ve tahsilden feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye borcun ödenmesiyle haczin kaldırılabilmesi bağlamında yardımcı olmaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilip ilgili makama mevcut evrakın işlenmiş faizi, geri ödemesi ve vekillik ödeme tutarının toplanması adına talepte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenen miktarın vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu kişi yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belirli zaman içerisinde veya belirli süreler ile ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokolle mevcut haczin kalkabilmesi bahis konusu olabilmektedir. Bu konu için icraya talepte bulunulmalıdır. Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin atlanmaması gerekir ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilen sözün hayata geçirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczi durumunda alacaklı olan tarafın satış talep etme müddeti 1 yıl olarak belirlidir. Bu zaman içinde alacaklı olan şahıs satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılacak olan haciz kaldırma dilekçesi ile birlikte ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvurup borcun tamamını icra veznesine depo edip konuttaki haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı taraf veya vekaleti olan taraf ödemeyi tahsil ettiğini veya alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içinde en güvenilir tekniklerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP