Zeytinburnu Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Zeyti̇nburnu Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklının talebiyle borçlu olan şahsın gayrimenkul malları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilmiş olan zaman içinde borçlu kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı şahıs ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı olan kişiye borcun tümünü yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Buna ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise bahse konu haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olmaktadır. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki taraf tapusu üzerine haciz koyulacağını veya haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Alanında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlu şahsın mal ve mülklerine el konulduktan sonra borcu olan kişi tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen adımları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan ayrıntılar doğrultusunda eğer borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu olan şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek adına hacze konu malın satış işleminin alacaklı olan taraf tarafından talep edilmiş olmaması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer koşullar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılır. Eğer ki alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talepler red alacaktır. Borçlu tarafın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapu haczi kaldırılabilmektedir. Şayet taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda olası bir adaletsizliğe uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum süre içinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP